***ENGLISH VERSION BELOW***
Info for foreigners: Because we care a lot about supporting our developing community, people from Poland and ones recommended by Joseph have priority. If you are interested in the workshop, and not living in Poland, we will open registration for you one month before event. Feel free to register now, link below, we will get back yo you.

OPIS WARSZTATU

Warsztaty ,,Praktyki fizyczne i poznawcze’’ z Josephem Bartz’em

Warsztat praktyki fizyczne i poznawcze reprezentuje całokształt praktyki Joseph’a Bartz’a. Materiał prezentowany w trakcie tego intensywnego kursu, zależy od uczestników, pory roku i miejsca. Warsztaty przeznaczone są dla każdego, niezależnie od stopnia zaawansowania i sprawności fizycznej.

Opis według autora:

• PRAKTYKI FIZYCZNE I POZNAWCZE
Nasza praktyka to nieprzerywany stan ciągłego rozwoju i zmian. Dlatego koncept dogmatycznego i statycznego powtarzania tej samej czynności jest nam zupełnie obcy. Praktyka powinna być dynamiczna - dzięki temu żywa. Musi zawierać zarówno aspekt fizyczny, umysłowy jak i poznawczy. Nauka i ćwiczenie nowych umiejętności to jeden z naszych ideałów. Praktyka powinna być pomocą, skierowaną do ludzi.

• ASPEKT FIZYCZNY
Nasza praktyka fizyczna składa się z elementów ruchowych, rozwoju potencjału zawierającego: przygotowanie ciała, atletykę i pogłębianie umiejętności oraz kontroli ciała a także rozluźnianie.
Połączenie tych perspektyw, tworzy wszechstronny i uniwersalny trening. Idea polega na dążeniu do sprawności fizycznej i rozwoju zdolności, dzięki czemu można osiągnąć wolność i radość. Nasz trening jest więc przeciwieństwem tendencji przeintelektualizowanego i skupionego na konsumpcjonizmie społeczeństwa, w którym praktyka jest przedstawiana jako wyizolowane elementy, realizowane w ramach ściśle określonych systemów. Celem naszego treningu jest stanie się ruchową “złotą rączką”.

• ASPEKT POZNAWCZY
Praktyka umysłowa składa się z różnych form rozmyślania takich jak refleksja, kontemplacja, koncentracja, wizualizacja, trening pamięci i skupienia. Zawiera ona zrozumienie świata poprzez obserwację, postrzeganie, rozważanie i dyskusję. Na praktykę składają się zarówno aspekty logiki, w tym logiki matematycznej oraz argumentacji, rozwój kreatywności i empatii a także medytacja i kontrola swojego umysłu.

• BYCIE W ŚWIECIE
Nasze praktyki zajmują się codzienną egzystencją. Punktem kluczowym jest sposób balansowania między dzikością i technologią oraz znalezienie drogi do równowagi i spokoju.

Kim jesteśmy, jakie jest nasze miejsce i co robimy?
__________________________

• MIEJSCE:
Akademia W Gruncie Ruchu
ul. Rydygiera 13 (wejście obok restauracji Sypka Mąka)
___________________________

• CZAS TRWANIA:

SOBOTA, NIEDZIELA 10:00-18:00
W trakcie przerwa lunchowa

*W zależności od potrzeb warsztat może zostać przedłużony, więc nie organizuj sobie czasu od razu po jego zakończeniu. **Prosimy również o przybycie na miejsce warsztatu na 15 minut przed jego rozpoczęciem, aby uniknąć opóźnień.
___________________________

• CENA I ZAPISY:
650zł za dwa dni

***ZAPISY TUTAJ:***
https://goo.gl/forms/skLQFW7MtvSh9aOQ2

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
___________________________
DODATKOWE INFORMACJE:
*Zastrzegamy możliwość odwołania warsztatu w przypadku niewystarczającej ilości uczestników. W takim przypadku wszystkie opłacone dotychczas bilety zostaną zwrócone na konto.

*Zabierz ze sobą: notes i długopis, odpowiednią ilość wody oraz lekkostrawnego pożywienia, wygodne ubrania do ruchu i otwarty umysł.

*WARSZTAT PROWADZONY W JĘZYKU ANGIELSKIM
________________
***ENGLISH VERSION***

Workshop „Physical & Cognitive Practices“ with Joseph Bartz

The Physical & Cognitive Practice Intensive represents the entirety of our practice. This intensive, focuses on different topics depending on the participants, the time of year and the locations, and can be visited at any time of one’s development.

The physical and cognitive practices
Our practice is in a continuous state of development and change. Statically and dogmatically doing the same thing is a foreign concept to us. Our practice should be dynamic and thus alive. This practice consists of both the physical and the mind, the cognitive. Learning and practicing our ability to learn is one of our ideals. Our practice shall be helpful for the people.

The physical
Our physical practice consists of the elements of movement practice, development of potential, including preparation of the body, athleticism and capacity (zdolność/potencjał) , as well as bodily control and loosening.
Through the joining of these aspects, a comprehensive, universal training arises. The idea is to become physically capable and develop skills, thereby creating freedom and joy. Our physical training is the opposite of a society,( that has become too intellectualised and focused on consumption), in which physical training is presented in isolated and highly specified systems. Being a "jack of all trades" is the goal of our training.

The cognitive
The mind practice consists of different forms of thinking, such as reflection, contemplation, concentration, imagination, memory training, and attention. The mind practice contains in it the recognition of the world through observation and perception, through reflection and discussion. The practice also contains aspects of logic such as mathematics and argumentation, as well as creativity, meditation, empathy and mental control.

Being in the world
Our practices deal with existing in the world. The crucial point is the way we balance wilderness and technology, and the way we balance doing and calmness.

Who are we, what is our place, and what do we do?